top of page

Individueel aanmelden

Basistraining Schuldhulpverlening

Voor iedereen die met mensen met schulden te maken heeft, maar meer kennis wil verwerven. De training is te goed volgen voor mensen die nog geen kennis over schulden of schuldhulpverlening hebben.

Schuldhulpverlening voor Gevorderden

Voor iedereen die al wel basiskennis over schuldhulpverlening heeft, maar die naar verdieping zoekt op onderwerpen zoals: Wat zijn schulden die een schuldregeling mogelijk belemmeren (en wat is daar aan te doen)

Training Vrij te laten bedrag

Het vrij te laten bedrag (VTLB) wordt in het minnelijk en wettelijk traject toegepast om te bepalen welk bedrag beschikbaar is voor de schuldenaar tijdens een schuldhulpverleningstraject zoals zoals een schuldsanering of Wsnp.

Training Actualiteiten Schuldhulpverlening

Deze training is gericht op professionals en vrijwilligers die werken met mensen met financiële problemen en/of schulden en die up-to-date willen blijven met de ontwikkelingen die spelen in de Schuldhulpverlening.

Training Schuldsanering nieuwe stijl

Op 1 juli 2023 wordt de saneringstermijn van zowel het wettelijke als het minnelijke traject gehalveerd, van 36 naar 18 maanden. Dit mag een revolutionaire verandering worden genoemd. De overheid heeft zich tot doel gesteld om...

Training Vrij te laten bedrag voor Gevorderden

De training Vrij te laten Bedrag voor Gevorderden is geschikt voor cursisten die de VTLB-training eerder hebben gevolgd en/of die al werken met het VTLB.

bottom of page