top of page

Basistraining Schuldhulpverlening

Voor iedereen die met mensen met schulden te maken heeft, maar meer kennis wil verwerven.

Schuldhulpverlening voor gevorderden

Voor iedereen die al wel basiskennis over schuldhulpverlening heeft, maar die naar verdieping zoekt.

Vrij te laten bedrag (VTLB)

Het vrij te laten bedrag (v.t.l.b.) wordt in het minnelijk en wettelijk traject toegepast om te bepalen welk bedrag beschikbaar is voor de schuldenaar tijdens een schuldhulpverleningstraject.

Vereenvoudigde beslagvrije voet

De huidige berekening van de beslagvrije voet levert veel problemen op. Jaarlijks komt het een paar honderdduizend keer voor dat burgers gegevens te laat inleveren bij de deurwaarder, waardoor de beslagvrije voet te laag wordt gesteld. In 2017 is het wetsvoorstel vereenvoudigde beslagvrije voet aangenomen.

Training Actualiteiten Schuldhulpverlening

Deze training is gericht op professionals en vrijwilligers die werken met mensen met financiële problemen en/of schulden en die up-to-date willen blijven met de ontwikkelingen die spelen in de Schuldhulpverlening. Tijdens de training worden die onderwerpen behandeld die op dat moment spelen in de Schudhulpverlening.

Inleiding in de Schuldhulpverlening

Voor iedereen die als vrijwilliger of professional werkt met mensen met schulden en die meer over schulden en schuldhulpverlening wil weten. Na deze training van een dag weet je hoe de processen in de schuldhulpverlening verlopen, en kun je beter inschatten welke vorm van schuldhulpverlening jouw cliënt (eventueel) nodig heeft.

Stress-sensitieve Dienstverlening

Mensen met problematische schulden vragen gemiddeld pas na vier jaar om professionele hulp. Schuldenproblematiek gaat vaak gepaard met veel stress. Wat zijn de effecten van langdurige stress op je gedrag? En hoe kan de hulp- of dienstverlener hier rekening mee houden?

Motiverende gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.

Tijdens de training maken we gebruik van de theorie van Miller & Rollnick.

Schuldsanering Nieuwe Stijl

Op 1 juli 2023 wordt de saneringstermijn van zowel het wettelijke als het minnelijke traject gehalveerd, van 36 naar 18 maanden.

Dit mag een revolutionaire verandering worden genoemd. De overheid heeft zich tot doel gesteld om in 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden te hebben gehalveerd. 

bottom of page