top of page

Schuldhulpverlening voor Gevorderden (PE-punten Horus en Bureau Wsnp)

Voor iedereen die al wel basiskennis over schuldhulpverlening heeft, maar die naar verdieping zoekt op onderwerpen zoals:

  • Wat zijn schulden die een schuldregeling mogelijk belemmeren (en wat is daar aan te doen)
  • Welke algemene en speciale bevoegdheden hebben schuldeisers
  • Welke (dwang)middelen heeft een schuldregelaar
  • Beslagvrije voet en vrij te laten bedrag inclusief enkele veel voorkomende correcties
  • Wat kun je als professional voor je cliënt doen als een schuldregeling niet mogelijk is
  • Belangrijke ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening zoals Collectief Schuldregelen en Vroegsignalering Schulden
  • Recente (komende) wetswijzigingen, zoals die voor incassobureaus en de verbreding van het beslagregister
  • Praktijkvoorbeelden/casussen

En onderwerpen die u zelf inbrengt.

bottom of page