top of page

Workshop Preventie van Schulden

Meer dan een miljoen huishoudens in Nederland hebben (dreigende) problematische schulden. Gemiddeld heeft een huishouden al vier jaren problematische schulden, vóórdat er een aanmelding bij professionele schuldhulpverlening plaatsvindt.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen in een welvarend land als Nederland? Hoe kunnen we schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk effectief aanpakken? De volgende onderwerpen komen tijdens deze workshop aan de orde:

  • Huidige stand van zaken bij aanmelding cliënt voor schuldhulpverlening
  • Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en uit de dagelijkse praktijk over hoe schulden ontstaan
  • Wat gebeurt er in de praktijk al aan vroegsignalering en preventie van schulden
  • Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en uit de dagelijkse praktijk over hoe financiële problemen ontstaan
  • Wat zijn in de spreekkamer signalen dat er mogelijk sprake is van (dreigende) schuldenproblematiek?
  • Ruimte voor discussie en vragen
bottom of page