top of page

Ontwikkelingen Minnelijk en Wettelijk Traject

Op 1 juli 2023 2023 is de saneringstermijn van zowel het wettelijke als het minnelijke traject gehalveerd, van 36 naar 18 maanden.

Dit mag een revolutionaire verandering worden genoemd. De overheid heeft zich tot doel gesteld om in 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden te hebben gehalveerd. Vanuit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt voor de korte termijn een Nationale Schuldsaneringsopgave voorgesteld voor de naar schatting 615.000 huishoudens met problematische schulden. In de nieuwe visie van de overheid moet iedereen met problematische schulden zo snel mogelijk schuldenvrij worden.

 

Veel “heilige huisjes” worden omver gegooid.

Dit geldt voor de 3-jaarstermijn bij problematische schulden, maar de mogelijkheden worden ook verruimd om rechtstreeks een verzoekschrift Wsnp in te dienen, zonder een mislukte schuldregeling.

Ben je als schuldregelaar nog wel neutraal of steeds meer een belangenbehartiger van je klant? Deze én andere vraagstukken behandelen we tijdens de nieuwe training Schuldsanering Nieuwe Stijl. 

 

Inhoud van de training:

We beginnen met de achterliggende theorie over de veranderingen die al zijn ingevoerd én de te verwachten veranderingen.

Vervolgens gaan we met elkaar in debat over hoe we voor de lange termijn ervoor zorgen dat we terugval in financiële problematiek kunnen voorkómen. En wat verandert er in je communicatie met (kleinere) schuldeisers? Wanneer zijn schulden problematisch? Gaan we vaker de betalingsregeling inzetten, en in welke gevallen?

We oefenen ook met casuïstiek: zowel voor wat betreft de gespreksvoering met je klant, als met de schuldeisers en ketenpartners. Indien gewenst, kun je natuurlijk zelf ook vraagstukken aanleveren.

bottom of page