top of page

Vereenvoudigde beslagvrije voet (4 PE-punten Horus) 

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden.

Het doel van de wet is om de berekening van de beslagvrije voet te versimpelen, beter uitvoerbaar en meer transparant te maken dan voorheen..

Nu de wet van kracht is, hoeft de beslagene meestal geen gegevens meer aan te leveren

Er is ook oog voor het belang van de schuldeiser: in principe is er altijd een deel van het inkomen vatbaar voor beslag.


In de training wordt de theoretische achtergrond van de berekening uiteengezet. Ook wordt er aan de hand van casussen geoefend met de nieuwe berekening in verschillende leefsituaties.


Programma:

  • Doel en uitgangspunten van de werkwijze die geldt.vanaf 2021
  • Rol/functie coördinerende deurwaarder
  • Oefenen met de berekening  m.b.t. de Rekentool
  • In welke situaties kan de beslagvrije voet via de deurwaarder worden aangepast
  • Vaste beslagvolgorde
  • Hardheidsclausule
  • Jurisprudentie/(komende) wetswijziging
  • Gewijzigd Beslag- en executierecht
bottom of page